Hội họa

Triễn lãm kinh gốm

Triễn lãm kinh gốm13/01/2021

Xuất phát từ niềm đam mê tìm hiểu về đạo Phật, cũng bằng lòng với gốm, nghệ nhân Lê Thiết Cương đã tổ...

Hội họa